Tytuł projektu : „Rozwój firmy MASTER POLAND poprzez internacjonalizację"

Celem projektu jest zwiększenie wartości eksportu wyrobów oferowanych przez Wnioskodawcę dzięki skutecznym działaniom promocyjnym 

Wartość projektu: 907 223,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 553 520,00  PLN